SKATS NO MALAS

 

PAR REHABILITĀCIJAS CENTRA CILVĒKIEM AR IESPAIDIEM DALĀS VIESI. MĒS VIŅIEM PATEICAMIES PAR ATBALSTU UN ATKLĀTO VIEDOKLI.

 

Irina


Kuldīgas rehabilitācijas centru es apmeklēju kā viešņa. Un arī pašai gribējās uzzināt no pirmavotiem, kāpēc gan aizgāja mans aizbilstamais, kuru es uz centru aizsūtīju pirms trim nedēļām. Man viņš teica – viss, nevaru vairs, esmu noguris. Nav savas mājvietas, nav ģimenes... Viņš bija tikko iznācis no apcietinājuma un tajā pat dienā pagadījies kārtības sargu ceļā...
Centrā viņam noticēja, pieņēma viņu un – saprata, ja cilvēks grib mainīties, tad noteikti par sevi liks manīt „viņa augstība – raksturs”. Tas, kurš pieradis dzīvot pēc formulas, ka visa pasaule viņam ir kaut ko parādā – ilgi neiztur. Neaiziet tikai tie, kuri reāli grib atbrīvoties no alkohola un narkotikām.
Iepazinos ar mācītāju Valdi un nevarēju neievērot viņa tēva attieksmi pret šiem cilvēkiem. Gan lūdz kopā, gan strādā kopā, gan sētas mietiņus zemē sit kopā... Kur gan jūs vēl atradīsiet tādus cilvēkus, kuri iegulda savu dvēseli par tiem, no kuriem pat vecāki atteikušies, no kuriem sabiedrība novērsusies. Kur gan jūs vēl atradīsiet tādus cilvēkus, kuri pazīst DIEVA mīlestību un palīdz to iepazīt citiem, kuri laicīgi gatavi likt savu plecu par atbalstu, lai tavs tuvākais nepakristu. Bet ja arī pakritis, tad palīdzēt viņam piecelties un stiprināt viņu.
Šie cilvēki no mācītāja Valda mācās kalpot cits citam, lai pēc gada jau šo mīlestības stafeti nestu tālāk šajā potenciāli nolādētajā pasaulē. Un viņi ir sapratuši, ka ir vajadzīgi cilvēkiem un nepieciešami šai pasaulei.
Labas sirdis, jauki smaidi. Lai DIEVS jūs svētī!

 Elvira Meijere

 

Es ļoti priecājos par iespēju būt centrā "Neatkarība" starp cilvēkiem, kuriem ir dzīvas acis un kuros ir Dieva dzīvība.
Es ticu, ka Dievs strādās ar šiem cilvēkiem un viņi kļūs par lieliem kalpotājiem.
Man bija liels prieks, ka Dievs mani iepazīstināja arī ar mācītāju un viņa ģimeni.

 


2008. gada 3. oktobris

Arnis Irbe

 

Brāli Valdi!

Sirsnīgi pasakos par iespēju kalpot Lieldienu dievkalpojumā jūsu centrā. Esmu gandarīts, ka Latvijā darbojas tik brīnišķīgs Centrs atkarīgajiem. Lai Dievs jūsu darbu bagātīgi svētī.


Ar patiesu cieņu

Arnis Irbe, Tukums