VALDIS ZĪVERTS

VADĪTĀJS

 

Tālr.: 29433718

E-pasts: neatkariba-centrs@inbox.lv

 

"Talanti", Kuldīgas novads, 
Kurmāle, LV-3301

Konta Nr. LV12HABA0551008091735