Mācītāja darbs

 

VALDIS ZĪVERTS


Nebiju domājis savā dzīvē būt par mācītāju. Kristietis esmu no bērnības, jo piedzimu tādā ģimenē, kur pazīst Dievu. Ne tikai vecāki, bet arī diezgan daudzi mūsu paziņas bija ticīgi cilvēki. Tiku audzināts kristīgā pārliecībā.

 

Gāja laiks, apprecējos, Latvija ieguva neatkarību. Mana vecuma cilvēki aktīvi iesaistījās biznesā, būvēja sev mājas, pirka mašīnas... Es vēlējos to pašu. Man bija sava darba vieta un blakus tam – arī citi peļņas avoti, t.s., "biznesi".

 

Tā nemanot tiku aizrauts ar "visu savu", ka rezultātā man bija pilnīgi izzudušas attiecības ar Dievu... Manā dzīvoklī vairs neskanēja lūgšanas, netika lasīta Bībele, ja nu tikai ārkārtīgi retos gadījumos. Dzīvē biju "iekrāmējis" visu kas man patikās, likās interesants un svarīgs. Uzskatīju sevi par strādīgu, godīgu, labu nama tēvu un ģimenes galvu.

Tai laikā neaizdomājos par to, ka Dievam ir citādāks skatījums, ka dāvādams man dzīvību un dzīvi, Viņš bija paredzējis priekš manis kaut ko savu....

Bet man kaut kam citam neatlika ne laika, ne vēlēšanās. Un tā es dzīvoju savu iegribu un vēlmju vadīts. Te pēkšņi – smaga autoavārija...Kas tad tas? Kāpēc? Kā tā?! Pateicoties Dieva žēlastībai cietušas bija tikai automašīnas. Pēc satiksmes noteikumiem nebiju vainīgs. Bet dziļi sirdī dzirdēju vārdus: "Ja tu neizmainīsi savu dzīvi, tev nākošreiz tā nepaveiksies." Šis notikums un šie vārdi man deva tik spēcīgu iekšēju impulsu, ka radās pietiekami daudz skaidrā saprāta un vēlmes pareizi sakārtot savu dzīvi dodot Dievam tajā galveno vietu.

 

Paldies Viņam par šo iejaukšanos. Toreiz tas bija sāpīgi, bet šodien esmu priecīgs un pateicīgs par to, ka Viņš man neļāva iet savus ceļus. Nezinu, kur tie būtu mani noveduši...

 

Šodien man ir ģimene, esmu trīs bērnu tēvs, nu jau arī vecaistēvs, dzīvoju savā mājā... Kalpoju, mācot citiem sakārtot savas dzīves tā, lai centrālā vieta tajā būtu atdota Dievam. Kā mācītājs kalpoju jau 17 gadus. Lielākais gandarījums priekš manis – redzēt kā cilvēki savu iegribu vietā noliek Dieva gribu, kā Dievs pēc tam viņus svētī, sargā un vada.

 

Mūsu dzīvēs daudz nepatikšanu ir tāpēc, ka nepareizi domājam, ka vadāmies pēc nepareiziem uzskatiem. Bet kad izmainām tos, tad arī dzīve uzlabojas. Tāpēc novēlu iepazīt Dievu, jo Viņš ir mīļš, bagāts un labs Tēvs.

 Kalpošana

 

DIEVKALPOJUMI NOTIEK DIVAS REIZES NEDEĻĀ,

BIEŽI VIESOJAS KALPOTĀJI NO DAŽĀDĀM LATVIJAS PILSĒTĀM UN ARĪ, NO ĀRVALSTĪM.Bībeles mācība

 

ĻOTI INTERESANTI IR BĪBELES STUDĒŠANAS VAKARI,

IZLASĪTĀS NODAĻAS TIEK PĀRRUNĀTAS, KATRS DALĪBNIEKS IZSAKA SAVU VIEDOKLI UN IZPRATNI.

 

 

Darbs

 

DARBS IR ĻOTI SVARĪGS CENTRA DZĪVES ELEMENTS.
PĀRSVARĀ TAS IR DARBS,KAS CEĻ CENTRA IEKŠĒJĀS LABKLĀJĪBAS LĪMENI, KAS SAVUKĀRT DOD CILVĒKAM IESPĒJU DZĪVOT PAŠU SAKĀRTOTĀ UN UZLABOTĀ VIDĒ, MAINĪT ATTIEKSMI PRET DARBU,KĀ ARĪ IEMĀCĪTIES JAUNUS AMATUS.Svētki un atpūta

 

CENTRA DZĪVE IR DAUDZPUSĪGA.
TIEK SVINĒTI TRADICIONĀLIE SVĒTKI,

KATRS VAR ATRAST SEV ATPŪTU KAS VIŅAM PATĪK.